Preview Mode Links will not work in preview mode

Podcast o psychologii

Jan 30, 2023

Dołącz do grupy kobiet podczas kameralnych weekendów warsztatów psychologicznych.


Jan 23, 2023

Dołącz do grupy kobiet podczas kameralnych weekendów warsztatów psychologicznych.


Jan 16, 2023

Dołącz do grupy kobiet podczas kameralnych weekendów warsztatów psychologicznych.


Jan 9, 2023

Kilka słów wyciągniętych z tego odcinka:

  • Odporność psychiczna musi być ćwiczona, jeśli nie będziemy jej trenować, to może nam być trudno nie tylko radzić sobie z kryzysami, ale również realizować cele.
  • Metoda Małej Chatki to forma pracy ze swoim podejściem, mindsetem, refleksjami. Kiedy przytłacza...


Jan 2, 2023

Kilka słów wyciągniętych z tego odcinka:

  • Na nasz wewnętrzny spokój składa się wiele rzeczy, ale jednym z kluczowych elementów definicji jest względna równowaga życiowa. To nie jest coś sztywnego i sztucznie określonego. To angażowanie się w działania, które tu i teraz są dla ciebie najważniejsze....