Preview Mode Links will not work in preview mode

Podcast o psychologii

Apr 24, 2023

Dołącz do grupy kobiet podczas kameralnych weekendów warsztatów psychologicznych.

 

Kilka słów wyciągniętych z tego odcinka:

  • Kiedy myślę o najlepszej wersji siebie, widzę człowieka, który chce otoczyć...


Apr 17, 2023

Dołącz do grupy kobiet podczas kameralnych weekendów warsztatów psychologicznych.

 

Kilka słów wyciągniętych z tego...


Apr 3, 2023

Dołącz do grupy kobiet podczas kameralnych weekendów warsztatów psychologicznych.

 

Kilka słów wyciągniętych z tego...