Preview Mode Links will not work in preview mode

Edyta Zając


Jan 20, 2021

Temat ważny, bo powiązany z toksycznymi relacjami.

Czy toksyczność zaczyna się wtedy, gdy pojawia się epizod toksyczności?

Czy może normalne są sytuacje toksyczne?