Preview Mode Links will not work in preview mode

Edyta Zając


Sep 16, 2020

Jeśli chcesz zaczynać dzień z zasadami Dekalogu Pogody Ducha, wykorzystaj skróconą wersję podcastu. W tym nagraniu usłyszysz tylko Dekalog.