Preview Mode Links will not work in preview mode

Edyta Zając


Dec 9, 2020

10-tygodniowa, bardzo intensywna praca nad budowaniem relacji? Wzmacnianie swojej asertywności, łatwość w mówieniu o potrzebach i dbaniu o swój komfort?

 

Zapraszam do udziału w kursie Wyznaczanie granic w relacjach.

https://edytazajac.pl/wyznaczanie-granic-w-relacjach/