Preview Mode Links will not work in preview mode

Podcast o psychologii


Jul 4, 2018

Jak radzić sobie z kryzysami w życiu? Kiedy warto przed nimi uciekać, a kiedy stawać twarzą w twarz? Podczas rozmowy z coachem Anitą Michalską, szukam odpowiedzi na najtrudniejsze pytania dotyczące kryzysów.