Preview Mode Links will not work in preview mode

Podcast o psychologii


Feb 5, 2020

Stwórz swoją własną listę przeżyć na miesiąc:

https://edytazajac.pl/lista-przezyc/

 

 

Weź udział w warsztatach psychologicznych 2020:

Zimowe Warsztaty Psychologiczne - 22 lutego

https://edytazajac.pl/zimowe-warsztaty-psychologiczne/

Wiosenne Warsztaty Psychologiczne - 25 kwietnia

https://edytazajac.pl/wiosenne-warsztaty-psychologiczne/

Letnie Warsztaty Psychologiczne - 4 i 25 lipca

https://edytazajac.pl/letnie-warsztaty-psychologiczne/

Jesienne Warsztaty Psychologiczne - 17 października

https://edytazajac.pl/jesienne-warsztaty-psychologiczne/