Preview Mode Links will not work in preview mode

Podcast o psychologii

Oct 17, 2018

Bywa i tak, że skupiamy się na poszukiwaniu utraconego czasu. Mamy do siebie żal o zmarnowane chwile i niewykorzystane zbyt dobrze dni. Z przerażeniem liczymy dni, które przeciekają nam przez palce. Orientujemy się zbyt późno, że ten najpiękniejszy czas w życiu to ten, który trwa - właśnie teraz.