Preview Mode Links will not work in preview mode

Podcast o psychologii

Feb 6, 2019

Efektywność to robienie rzeczy dobrze, skuteczność to robienie właściwych rzeczy

Peter Drucker

 

Niektóre cele niosą w sobie ekscytację i niechęć. Są piękne, budujące, wieszczą zmiany i piękne życie. Jednocześnie jednak łączą się z pracą, wysiłkiem, nowymi nawykami i działaniem,...