Preview Mode Links will not work in preview mode

Podcast o psychologii

Jan 29, 2020

Dołącz do kursu psychologicznego online "Wyznaczanie granic w relacjach". W ciągu 10 tygodni wspólnej pracy zajmiesz się tym, co uniemożliwia Ci prowadzenie bardziej asertywnego życia i sprawia, że tworzenie zdrowych relacji jest niemożliwe.

Zajmiemy się granicami w relacjach, porządkowaniem...


Jan 22, 2020

Chcesz wielkich zmian w życiu, ale wciąż stajesz oko w oko ze słomianym zapałem?

Trudno Ci przejść od snucia marzeń do realizacji planów?

 


Dołącz do kursu psychologicznego online "Projekt Sukces". W ciągu 25 tygodni wspólnej pracy zajmiesz się tym, co staje Ci na drodze do sukcesu. 

Zajmiemy się...


Jan 17, 2020

Chcesz wielkich zmian w życiu, ale wciąż stajesz oko w oko ze słomianym zapałem?

Trudno Ci przejść od snucia marzeń do realizacji planów?

 


Dołącz do kursu psychologicznego online "Projekt Sukces". W ciągu 25 tygodni wspólnej pracy zajmiesz się tym, co staje Ci na drodze do sukcesu. 

Zajmiemy się...


Jan 16, 2020

Chcesz wielkich zmian w życiu, ale wciąż stajesz oko w oko ze słomianym zapałem?

Trudno Ci przejść od snucia marzeń do realizacji planów?

 


Dołącz do kursu psychologicznego online "Projekt Sukces". W ciągu 25 tygodni wspólnej pracy zajmiesz się tym, co staje Ci na drodze do sukcesu. 

Zajmiemy się...


Jan 15, 2020

Chcesz wielkich zmian w życiu, ale wciąż stajesz oko w oko ze słomianym zapałem?

Trudno Ci przejść od snucia marzeń do realizacji planów?

 


Dołącz do kursu psychologicznego online "Projekt Sukces". W ciągu 25 tygodni wspólnej pracy zajmiesz się tym, co staje Ci na drodze do sukcesu. 

Zajmiemy się...