Preview Mode Links will not work in preview mode

Podcast o psychologii

Aug 2, 2019

Kiedy nie ma się dobrej odpowiedzi na pytanie, pozostaje odpowiedź szczera.

Dan Brown

Konfrontacja z rzeczywistością nie jest łatwa. To chyba ten element pracy nad zmianą, który chcielibyśmy pominąć. To takie niewygodne! Spojrzenie na swoje życie i stwierdzenie, że coś w nim nie gra. Przyznanie się -...