Preview Mode Links will not work in preview mode

Podcast o psychologii

Jul 17, 2023

Kilka słów wyciągniętych z tego odcinka:

  • To w jaki sposób mówimy o rzeczywistości wpływa na to, jak ją postrzegamy. Dlatego zamiast mówić: "Ale on mnie zdenerwował", lepiej powiedzieć: "Zdenerwowałam się". Wtedy otwierają się różne możliwości rozumienia siebie w relacji, odzyskanie sprawczości...