Preview Mode Links will not work in preview mode

Podcast o psychologii

Sep 29, 2021

Prawdy absolutne tego odcinka:

  • Pewniakiem jest przyjęcie założenia, że zmiana jeśli ma nastąpić w jakimkolwiek obszarze życia, musi zacząć się od nas.
  • Jeżeli ja pragnę zmiany to widocznie jestem w tym lepszym miejscu do rozpoczęcia tego procesu niż osoba, w której jestem w tej relacji.
  • Jeżeli coś ma...