Preview Mode Links will not work in preview mode

Edyta Zając


Aug 12, 2020

Choć edukacja seksualna własnego dziecka może być trudną kwestią, jest konieczna. Bezpieczne dziecko to takie dziecko, które nie tylko zna granice w relacjach z innymi ludźmi, ale też uczy się je wyznaczać. Czy można rozumieć granice bez rozmów o nich? Edukacja seksualna, wbrew mitom, które krążą w społeczeństwie, nie jest lekcją masturbacji, a budowaniem silnego, świadomego dziecka, które wie, kiedy ktoś przekracza jego granice. 

Zapraszam do wysłuchania rozmowy z Martą Jurczyk.

 

Rozwijanie inteligencji emocjonalnej dziecka:

https://edytazajac.pl/rozwijanie-inteligencji-emocjonalnej-dziecka