Preview Mode Links will not work in preview mode

Edyta Zając


Jul 22, 2020

Dołącz do 10-tygodniowego kursu "Wyznaczanie granic w relacjach".

Program kursu dotyczy metod, które budują silne relacje w oparciu o poszanowanie własnych i cudzych granic. Kurs kieruję zatem do osób, które:

  • chcą mieć poczucie, że ich potrzeby są tak samo ważne jak potrzeby innych osób
  • dają się wykorzystywać zarówno w pracy jak i w domu
  • mają poczucie winy, gdy odmawiają innym ludziom
  • chcą czuć się dobrze z odmawianiem i potrzebują takiej właśnie wolności wyboru
  • nie chcą spełniać tylko czyichś oczekiwań, ale chcą skupić się na własnych pragnieniach i potrzebach
  • marzą o silnych, zdrowych relacjach
  • chcą poprawić swoje aktualne związki
  • pragną być szczęśliwe, spełnione i zadowolone z tego, jak żyją

Szczegóły: https://edytazajac.pl/wyznaczanie-granic-w-relacjach/